Turbinos montavimo instrukcija

Dėmesio!

 • Darbus pradėkite nuo originalaus turbokompresoriaus gedimo priežasčių išsiaiškinimo.
 • Draudžiama naudoti bet kokius hermetikus montuojant alyvos magistrales (tiek įtekėjimo, tiek ištekėjimo). Hermetiko gabalėliai ir atplaišos sugadina turbiną.
 • Būtina išardyti ir patikrinti tepalo siurblį.
 • Negalima leisti patekti smėlio ir dulkių į alyvos įtekėjimo ir ištekėjimo magistrales. Smėlis iš turbinos neišsiplauna. Jis sutrupa ir lieka slydimo guoliuose.
 • Laikykitės priešgaisrinės saugos taisyklių.

Atminkite:

Nesilaikydami montavimo taisyklių, sugadinsite turbokompresorių!

Oro filtras:

 1. Patikrinkite oro filtro kameros ir dangtelio pritvirtinimo hermetiškumą.
 2. Išvalykite oro filtro kamerą ir oro įsiurbimo atvamzdį.
 3. Išplaukite iš oro atvamzdžių, einančių nuo filtro į turbiną, iš turbinos į siurbiamąjį variklio kolektorių ir variklio kolektoriaus dulkes ir prilipusį smėlį.
 4. Būtina keisti oro filtrą atitinkantį automobilio gamintojo reikalavimus, garantinio periodo metu kas 8000-9000 kilometrų (patvirtinant tepalo keitimą sąskaita faktūra).

Turbokompresorius:

 1. Pasukite turbinos veleną pirštais ir įsiminkite, kiek sunkiai jis sukasi. Atlikdami vėlesnius darbus periodiškai pasukite rotorių, lygindami pastangas, kurių reikia pasukti rotorių.
 2. Išplaukite benzino srove įeinamąją alyvos magistralę prieš sujungdami su turbina.
 3. Prieš montuodami alyvos įtekėjimo žarną ranka sukdami rotorių švirkštu pripilkite į turbiną alyvos.
 4. Įrengus turbokompresorių būtinai pakeisti tepalą variklyje ir tepalinį filtrą.
 5. Iki galo neužveržkite alyvos įtekėjimo žarnos, kad vizualiai įsitikintumėte, jog alyva įteka.
 6. Įsitikinkite, kad alyva laisvai patenka į karterio dugną ir kad magistralė prapučiama.
 7. Prisukite visus atvamzdžius, einančius iš filtro į turbiną, išskyrus ortakinį, kad vizualiai būtų galima kontroliuoti rotoriaus sukimąsi.
 8. Įjunkite variklį 10-20 sekundžių (nespaudžiant akseleratoriaus). Kontroliuokite alyvos pasirodymą iš iki galo neužveržtos alyvos įtekėjimo žarnos sudūrimo su karteriu.
 9. Jeigu alyva nepasirodė, pakartokite 8, 9 punktus du tris kartus, kol ji pasirodys.
 10. Užveržkite alyvos įtekėjimo žarną, užveskite variklį vienai minutei.
 11. Ranka patikrinkite, kaip sukasi turbinos rotorius.
 12. Patikrinkit alyvos slėgį turbokompresoriaus įėjime. Darbinis režimas (variklis įkaitintas iki darbinės temperatūros) prie 2000/min ne mažiau nei ~ 4bar, tuščia eiga ne mažiau 1,4bar.
 13. Jeigu rotoriaus sukimosi pastangos nepasikeitė, užmaukite ortakinį atvamzdį nuo filtro į turbiną, užveržkite ir patikrinkite apkabos tvirtinimą, užveskite variklį, pašildykite variklį laisvaja eiga, patikrinkite turbinos darbą įvairiais variklio režimais.
 14. Pratestuoti (pašalinti) katalitizatorių.
 15. Patikrinti karterinių dujų ventiliacijos sistemą (alsuoklį).
 16. Jei variklis tik ką po kapitalinio remonto arba atskirų dalių keitimo, nuvažiavus pirmus 100 km būtina pakeisti alyvą ir alyvos filtrą, kitą kartą – nuvažiavus 200km.
 17. Nenaudokite alyvos su priedais ir neplaukite variklio.
 18. Atsiradus pašalinių garsų, sklindančių iš turbinos (kaukimas, švilpimas ir t. t.) esant skirtingoms variklio apsukoms, taip pat atsiradus tepalo ortakiniuose atvamzdžiuose, nedelsdami išjunkite variklį ir kreipkitės į specialistus. Neardykite turbinos.

Turbinų remontas Mūsų kontaktai

* Jeigu Jūsų a/m TOYOTA būtina nuimti karterį ir gerai jį išplauti, išplauti tepalo siurblio paėmėją.  Jeigu Jūsų a/m TOYOTA būtina pakeisti purkštukų varines tarpines(poveržles)!!!!!!

*Jeigu Jūsų a/m RENAULT būtina nuimti karterį ir gerai jį išplauti.  Jeigu Jūsų a/m RENAULT būtina nuimti, išardyti ir patikrinti tepalo siurblį, jei siurblys turi pažeidimų (įtrūkimų ir pan.), jį būtinai reikia pakeisti į naują!!!!!!!

*Jeigu VW-AUDI a/m stovi 1,8 benzininis variklis, tepalo padavimo vamzdelis į turbiną būtinai keičiamas į naują.

*Jeigu Jūsų automobilis yra Citroen, Peugeot, Volvo arba Ford su 1,6 dyzelinių HDI varikliu, prieš statant turbiną būtina ne mažiau 3-jų (patartina net 5 ir daugiau kartų) praplauti variklį, po kiekvieno praplovimo būtina keisti tepalinį filtrą, pašalinti turbinos tepalo padavimų vamzdelio vidinį filtrą, nuimti variklio karterį ir kruopščiai viską išplauti viduje. 

_________________________________________________________________________________________________