Turbinos montavimo instrukcija

Dėmesio!

  • Darbus pradėkite nuo originalaus turbokompresoriaus gedimo priežasčių išsiaiškinimo.
  • Draudžiama naudoti bet kokius hermetikus montuojant alyvos magistrales (tiek įtekėjimo, tiek ištekėjimo). Hermetiko gabalėliai ir atplaišos sugadina turbiną.
  • Būtina išardyti ir patikrinti tepalo siurblį.
  • Negalima leisti patekti smėlio ir dulkių į alyvos įtekėjimo ir ištekėjimo magistrales. Smėlis iš turbinos neišsiplauna. Jis sutr.upa ir lieka slydimo guoliuose.

_________________________________________________________________________________________________