Garantijos sąlygos


1. Garantija galioja 12 mėnesių nuo produkto pardavimo dienos.
2. Garantija leidžia gauti nemokamą remontą ir turbokompresoriaus keitimą garantinio periodo metu. Garantinis remontas atliekamas per 30 dienų nuo kreipimosi momento, per tą laikotarpį yra priimamas sprendimas dėl remonto ir neveikiančio turbokompresoriaus keitimo tikslingumo. Garantinis aptarnavimas vykdomas turint užpildytą garantinę kortelę.
3. Garantija gali būti panaudota remontuojant sugedusį gaminį, kadangi po remonto gaminys praeina būtinus testavimus.
4. Sugedusios atsarginės dalys yra garantijos teikėjo nuosavybė ir nebus grąžinamos.
5. Garantinis remontas arba keitimas nėra atliekamas tokiais atvejais:
— turbokompresoriaus prekinis ženklas ir numeris neatitinka prekinio ženklo ir numerio, nurodyto garantinėje kortelėje;
— mechaniniai pažeidimai atsirado dėl pašalinių objektų, skysčių, dulkių, abrazyvinių medžiagų ir t.t. poveikio ar jiems patekus į gaminio vidų;
— atsiradę pažeidimai yra dėl variklio ir jo sistemų gedimo;
— atsiradę pažeidimai yra dėl stichinių nelaimių (gaisras, potvynis ir t.t.);
— buvo įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimas;
— remontas atliekamas asmenų, neturinčių teisės jo atlikti;
— turbokompresoriaus naudojimas automobiliuose, skirtuose dalyvauti sportinėse lenktynėse;
— turbokompresoriaus naudojimas automobiliuose su nestandartine komplektacija arba variklio valdymo programa yra perrašyta į kitą, kuri generuoja didesnį variklio galingumą nei yra nustatyta gamintojo šiam varikliui.
6. Garantinis remontas arba keitimas nėra atliekamas ir kitais pažeidimų atvejais, pavyzdžiui, Pirkėjui pažeidus prekės naudojimo, laikymo ar transportavimo taisykles, dėl trečių asmenų veiksmų arba nevaldomos jėgos veiksmų atsiradus su jais susijusiems negamykliniams trūkumams.
7. Ši garantija negalioja žalai, padarytai varikliui ir su varikliu susijusioms sistemoms.
8. Jeigu turbokompresoriaus aktuatorius elektroninis, tuo atveju įmonė neatsako už jo veikimą ir jo neremontuoja bei netikrina.
9. Pagal garantiją “TurboOST“ nėra atsakingi už didesnę sumą nei apmokėta už paslaugas ir neatsako už papildomas darbo išlaidas ir kitas įmanomas pasekmes. Visos kitos garantijos, išreikštos ir numanomos, negalioja.
— Darbus pradėkite nuo originalaus turbokompresoriaus gedimo priežasčių išsiaiškinimo.
— Draudžiama naudoti bet kokius hermetikus, guminų tarpinius montuojant tiek įtekėjimo, tiek ištekėjimo alyvos magistrales . Hermetiko gabalėliai ir atplaišos sugadina turbiną.
— Negalima leisti smėliui ir dulkėms patekti į alyvos įtekėjimo ir ištekėjimo magistrales. Smėlis iš turbinos neišsiplauna. Jis sutrupa ir lieka slydimo guoliuose.

_______________________________________________